Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning