Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om stöd vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet som en följd av spridningen av sjukdomen covid-19