Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder till studenter