Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19