Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om undantag från vissa bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19