Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2020:561) om ikraftträdande av lagen (2020:437) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)