Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)