Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)