Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i skollagen (2010:800)