Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)