Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)