Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i patentlagen (1967:837)