Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19