Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen