Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)