Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)