Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)