Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar