Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2019:60) med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning