Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder