Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om statsbidrag till vissa ideella organisationer med anledning av utbrottet av covid-19