Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19