Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19