Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran