Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor