Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2014:19) om formulär vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler