Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden