Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)