Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning