Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid