Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete