Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta