Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2018:1276) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)