Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)