Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i förvaltningslagen (2017:900)