Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i museilagen (2017:563)