Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården