Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter