Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)