Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring