Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i patientlagen (2014:821)