Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn