Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801)