Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande