Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)