Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet