Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk