Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)