Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands