Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap